top of page
Swiss Optik Site Banner (1).png

Politică de confidenTialitate

Această politică are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site swiss-optik.ro, precum și a modului în care vom prelucra aceste date.

Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări. Orice modificări semnificative ale acestei politici vor fi notificate.

Ne puteți contacta prin intermediul datelor din pagina de contact pentru orice informații suplimentare privind modul în care folosim datele dvs.

INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

Operator: SWISS OPTIK INTERNATIONAL SRL, cu sediul social în Strada Ion Racoteanu 1, București, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/893/2022 și CUI RO 45501400 (în continuare „Swiss Optik”).

 

TERMENI DE SPECIALITATE UTILIZAȚI ÎN PREZENTA POLITICĂ

„Date cu caracter personal” - reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită și „persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (art. 4, alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

„Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau "prelucrarea datelor" - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 „GDPR” - reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

„Operator” -  înseamnă persoană juridică, care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

„Persoana vizată”  - înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

„Autoritate de Supraveghere" - înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – “ANSPDCP”;

MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Swiss Optik colectează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarea modalitate:

 • CREAREA ȘI UTILIZAREA UNUI CONT ÎN PLATFORMA SWISSOPTIK:RO: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, numărul de telefon, e-mailul. Suplimentar, se vor prelucra date privind istoricul comenzilor.

 • PLASAREA UNEI COMENZI ÎN PLATFORMA SWISSOPTIK:RO: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, numărul de telefon, e-mailul, adresa de livrare, precum și orice alte informații oferite voluntar prin câmpul „Observații”.

 • PLASAREA UNEI COMENZI TELEFONICE: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, date privind facturarea, detalii bancare privind plata, precum și orice alte informații oferite voluntar;

 • EFECTUAREA PLĂȚILOR ON-LINE PENTRU COMENZILE PLASATE: datele colectate pentru efectuarea plăților on-line vor fi prelucrate de furnizorul Swiss Optik de plăți online, respectiv NETOPIA PAYMENTS S.R.L. Astfel, NETOPIA va prelucra următoarele date: datele privind detaliile cardului și numele deținătorului cardului;

 • RETURNAREA PRODUSELOR: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon/adresa de e-mail și contul IBAN. Aceste date se vor prelucra în vederea respectării obligației legale prevăzute în Ordonanța nr. 34/2014 privind dreptul de retragere.

 • PLASAREA UNEI COMENZI DE PRODUSE CARE NECESITĂ RAPORT sau PRESCRIPȚIE MEDICALĂ: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare, datele medicale extrase din raportul medical (distanțare pupilară), detalii bancare privind plata, date privind facturarea, precum și orice alte informații oferite voluntar;

 • PROGRAMAREA ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI COSULTAȚII: se vor prelucra următoarele date: datele rezultate din chestionarul completat anterior obținerii programării la consultație, numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, date privind ziua și ora programării;

 • PUBLICAREA UNUI COMENTARIU ASUPRA PRODUSELOR DE PE SITE: se vor prelucra următoarele date: numele de utilizator, precum și datele sau informațiile oferite în mod voluntar în secțiunea destinată comentariilor despre produsele de pe site-ul SWISSOPTIK:RO;

 • COMUNICĂRI COMERCIALE: se vor prelucra următoarele date: numărul de telefon și adresa de e-mail oferite în situația abonării la newsletter;

 • PARTICIPAREA LA DIFERITE CAMPANII/CONCURSURI: se vor prelucra datele dvs. în conformitate cu modalitatea/mecanismul fiecărui concurs în parte și potrivit Regulamentului aferent campaniilor/concursurilor desfășurate;

 • VIZITAREA SITE-ULUI: se vor prelucra următoarele date: date prelucrate prin intermediul cookies, date privind identificatorul on-line (IP), dispozitivul (nivel de țară), istoricul de vizualizare al site-ului web, timestamp-ul, cerere/acțiune.;

 • INTERACȚIONAREA CU SITE-UL SWISSOPTIK:RO PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE: se vor prelucra datele oferite voluntar prin secțiunea comentarii (ex. opiniile exprimate, imaginile inserate, numele user-ului de pe respectiva platformă etc.);

 • PROCESUL DE RECRUTARE: se vor prelucra datele transmise voluntar la adresele de e-mail puse la dispoziție pe site-ul SWISSOPTIK:RO în vederea aplicării la job-urile publicate (ex. numele și prenumele, datele din CV-ul de angajare etc.).

 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Vă prezentăm distinct, în cele ce urmează, informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și scopurile prelucrării:
 

CREAREA ȘI UTILIZAREA UNUI CONT ÎN PLATFORMA SWISSOPTIK.RO

În cazul creării și utilizării unui cont, sunt prelucrate date cu caracter personal cum ar fi: numele și prenumele, numărul de telefon, e-mailul.
 

 • Temeiul legal al prelucrării: 6 alin. (1) lit. b) – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Astfel, prin crearea si utilizarea contului dvs., se vor putea face demersurile necesare în vederea achiziționării produselor dorite, se va putea gestiona comanda plasată, se va putea urmări istoricul comenzilor etc.

 • Perioada de stocare: datele cu caracter personal înregistrate în contul dvs. se vor păstra până când dvs. veți decide închiderea contului sau dacă au trecut mai mult de 3 ani de la ultima autentificare în cont.

 • Unde sunt stocate datele: datele pe care le vom descărca local se vor stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud. Datele furnizate prin intermediul rețelelor de social media vor fi stocate de acestea conform politicilor proprii.

 • Accesul la date: datele cu caracter personal vor putea fi accesate, suplimentar față de Operator, de platformele Google+ sau Facebook, atunci când conectarea la platforma SWISSOPTIK:RO are loc prin intermediul lor, și de furnizorii de servicii IT pentru societate sau cei care prestează anumite servicii de asistență tehnică/gestionare relații clienți . De asemenea, accesul la date va putea fi oferit și autorităților abilitate în acest sens în scopurile precis expuse.

 1. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR (PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ON-LINE SAU TELEFONIC)

În vederea plasării comenzilor (on-line și telefonic), sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, nr. de telefon, e-mailul, adresa de livrare, date privind facturarea, detalii bancare privind plata, precum și orice alte informații oferite voluntar de dvs. prin câmpul „Observații” sau în altă modalitate (în cadrul convorbirii telefonice).

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. b) – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Astfel, datele dvs. sunt prelucrate în temeiul încheierii contractului dintre părți pentru achiziționarea produselor în baza comenzilor plasate.

 • Accesul la date: angajații/colaboratorii operatorului din departamentele specifice (ex. vânzări), furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții, furnizorul de servicii de facturare și contabilitate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, societățile de curierat (ex. Fan Courier, DPD Courier, Fastius Courier, DHL Courier etc.), procesatorul de plăți online (Netopia Payments), autoritățile abilitate în acest sens

 

PLASAREA COMENZILOR CE NECESITĂ RAPORT sau PRESCRIPȚIE MEDICALĂ

Pentru efectuarea comenzilor ce necesită raport sau prescripție medicală, se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, adresa de e-mail, nr. de telefon, adresa de livrare, datele medicale extrase din raportul medical (ex. distanțare pupilară), detalii bancare privind plata, date privind facturarea, precum și orice alte informații oferite voluntar de dvs. Produsele din această categorie (ex. lentilele cu dioptrii) nu se pot elibera decât în baza informațiilor extrase din raportul de consultație optometrică, aceste informații  numărându-se printre datele cu caracter sensibil prelucrate

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. b) (temeiul contractual) și art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament, respectiv în urma consimțământului explicit oferit de dvs. pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal în scopul specific al furnizării unor produse particularizate conform unei prescripții medicale.

 • Perioada de stocare: Datele cu caracter personal se vor păstra în arhiva internă pe o perioadă de 3 (trei) ani de la momentul efectuării achiziției.

 • Unde sunt stocate datele: Datele înregistrate prin platforma online vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.

 • Accesul la date: angajații și colaboratorii operatorului din departamentele specifice (ex. vânzări), optometriștii parteneri, furnizorii de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizorii cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții 

 

PROGRAMAREA ON-LINE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI CONSULTAȚII

Pentru accesarea platformei în vederea obținerii unei consultații, se vor prelucra următoarele date cu caracter personal: datele rezultate din chestionarul completat anterior obținerii programării la consultație, numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, date privind data și ora programării.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. b) (temeiul contractual) și art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament, respectiv în urma consimțământului explicit oferit de dvs. pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru scopul specific al obținerii unei consultații.

 • Perioada de stocare: datele referitoare la programare și cele înscrise în fișa de pacient vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an.

 • Unde sunt stocate datele: Datele înregistrate prin platforma online vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.

 • Accesul la date: angajații și colaboratorii operatorului din departamentele specifice (ex. vânzări), optometriștii partenerii, furnizorii de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții.

PUBLICAREA UNUI COMENTARIU PENTRU PRODUSELE DE PE SITE

Pentru operațiunea voluntară de publicare a unui comentariu pe platforma, se vor prelucra următoarele date: numele de utilizator, precum și datele/informațiile oferite în mod voluntar de dvs. în secțiunea destinată comentariilor despre produsele de pe SwissOptik.ro;

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. f) – interesul legitim al societății în vederea îmbunătățirii serviciilor și experienței oferite clienților, ajutând astfel la evaluarea calității produselor.

 • Perioada de stocare: datele vor rămâne publicate pe platforma SwissOptik.ro până când dvs. veți decide să ștergeți acel comentariu.

 • Unde sunt stocate datele: Datele înregistrate prin platforma online vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud. Datele transmise către Trusted Internet SRL vor fi șterse în mod automat după ce scopul a fost atins, în conformitate cu politica proprie. Datele sunt transmise pentru o perioadă limitată de timp către serviciul partener „Opinii de încredere by TRUSTED.RO” în scopul evaluării serviciului sau produselor achiziționate din portofoliu.

 • Accesul la date: Angajații și colaboratorii operatorului din departamentele specifice (ex. departament IT), furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții, Trusted Internet SRL (Feedback.Trusted.ro) și autorităților abilitate în acest sens.

COMUNICĂRI COMERCIALE

Pentru obținerea de comunicări comerciale în urma abonării la newsletter se vor putea prelucra următoarele date: adresa de e-mail și numărul de telefon.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. a) – consimțământul expres oferit de persoana vizată pentru scopul abonării în vederea primirii de comunicări comerciale.

 • Perioada de stocare: în cazul abonării pentru comunicări comerciale, prelucrarea datelor în vederea transmiterii acestor comunicări va continua până când dvs. veți solicita dezabonarea. După dezabonare, comunicările comerciale nu vor mai fi transmise, însă datele vor rămâne stocate în arhiva internă pe o perioadă de 3 ani de la ultima dvs. comandă plasată prin intermediul platformei.

 • Unde sunt stocate datele: datele înregistrate prin platforma online www.SwissOptik.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.

 • Accesul la date: furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții; furnizorul soluției de trimitere a newsletterului email (Klaviyo); furnizorul soluției de telecomunicații pentru mesajele de tip SMS (SendSMS); autoritățile abilitate în acest sens (în urma solicitărilor prin cerințe legale).

În cazul comunicărilor comerciale, în situația în care care veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative, se va opta pentru accesarea butonului de „Dezabonare”.
 

PARTICIPAREA LA DIFERITE CONCURSURI sau CAMPANII

Datele prelucrate pentru participarea la diferite concursuri sau campanii vor fi prelucrate în conformitate cu modalitatea și mecanismul fiecărui concurs în parte și potrivit Regulamentului aferent campaniilorsau concursurilor desfășurate. Regulamentul aferent campaniei sau concursului se va regăsi pe site.


INTERACȚIUNEA CU SITE-UL LENSA PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE

Prin interacțiunea cu site-ul, se vor prelucra datele oferite de dvs. voluntar prin secțiunea comentarii (ex. opiniile exprimate, imaginile inserate, numele userului de pe respectiva platformă etc.);

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. f) – interes legitim și art. 6 alin. (1) lit. b) – temeiul contractual.

 • Perioada de stocare: 1 (un) an de la ultima vizită pe platformă.

 • Unde sunt stocate datele: Datele sunt stocate pe serverele situate în Uniunea Europeană (servere Google - Irlanda pentru cookie-uri terțe).

 • Accesul la date: furnizorii de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asistență tehnică și furnizorii de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții; autoritățile de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale; platforme de socializare, motoare de căutare: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Youtube.

NAVIGAREA/VIZITAREA SITE-ULUI

Când accesați site-ul nostru, colectăm date despre persoana dvs. prin identificatori online (cookie-uri și IP), dispozitiv (nivel de țară), istoric de vizualizare a site-ului web, timestamp, cerere/acțiune.

Website-ul colectează automat anumite informații și le stochează în fișiere de jurnal. Folosim aceste informații pentru a putea proiecta site-ul astfel încât să ne adaptăm mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să folosim adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea eventualelor disfuncționalități ale serverelor și pentru a gestiona site-ul, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a colecta informații demografice generale, pentru a ajuta la identificarea preferințelor vizitatorilor.

Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri, precum și despre cum puteți șterge cookie-urile și dezactiva urmărirea accesând Politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament – interes legitim și art. 6 alin. (1) lit. a) consimțământul oferit pentru utilizarea anumitor module cookie.

 • Perioada de stocare: în conformitate cu Politica Cookie regăsită pe site.

 • Unde sunt stocate datele: în conformitate cu Politica Cookies și raportul Cookiebot.

 • Accesul la date: furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții, Google, Facebok, YouTube, autoritățile abilitate, dacă astfel de informații sunt solicitate prin cerințele legale.

PROCESUL DE RECRUTARE

Datele prelucrate în urma transmiterii de dvs., în mod voluntar, la adresele de e-mail puse la dispoziție pe site pentru aplicarea la job-urile publicate vor putea fi: numele și prenumele, datele din CV-ul de angajare etc.

Datele cu caracter personal aparținând unui candidat pentru un loc de muncă din cadrul Lensa pot fi prelucrate și stocate în scopul recrutării acestuia.

Ca regulă, datele cu caracter personal ale candidaților care nu se prezintă la interviu, nu sunt eligibili sau nu sunt admiși în urma procesului de selecție și, prin urmare, cu care nu se încheie un contract individual de muncă după finalizarea procesului de recrutare în care aceștia s-au înscris, vor fi șterse.

În acest sens, se va proceda la distrugerea documentelor în format fizic (CV-uri, copii ale unor documente etc.) și la ștergerea documentelor în format electronic (CV-uri sau alte documente primite pe e-mail).

În situația în care, din motive rezonabile, Lensa dorește păstrarea, în vederea unei proceduri de selecție ulterioare, a datelor unui candidat care nu a fost inițial selectat în vederea angajării, candidatul este informat despre acest lucru de persoana cu atribuții în acest sens din cadrul Lensa, cu privire la interesul legitim al Lensa ca temei legal pentru prelucrarea datelor, termenele de stocare și ștergere, precum și referitor la drepturile sale, în special dreptul la opoziție și dreptul la ștergerea datelor.

Dacă persoana vizată se opune prelucrării sau obiectează cu privire la extinderea perioadei de păstrare și procesare a datelor, datele și documentele în cauză sunt distruse, respectiv sunt șterse ireversibil.

MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE

Societatea se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care au fost prelucrate ca urmare a interacțiunilor acestora cu platforma.

În mod specific și conform legii, Lensa adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri interne etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.

Angajații și colaboratorii Lensa au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

Prin raportare la natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și la drepturile și libertățile persoanelor fizice vizate, Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare, atât cea națională cât și cea europeană.

În cadrul măsurilor tehnico–organizatorice, salariații și colaboratorii Societății cu atribuții în protecția și securitatea datelor personale și a echipamentelor IT vor avea întotdeauna în vedere acordarea unei atenții sporite și adecvate protecției datelor cu caracter personal, inclusiv (dar fără a se limita la) accesul securizat și controlat al angajaților/colaboratorilor la datele cu caracter personal, respectiv la bazele de date, sistemele sau aplicațiile IT ale Societății.

Notă de final

Ne bucurăm că ați parcurs notificarea noastră de confidențialitate, ne-ar plăcea să ne lăsați feedbackul dvs. despre cum am putea să o îmbunătățim.

Vă rugăm să nu fie ultima dată când citiți acest document, deoarece vom posta schimbări sau update-uri pe această pagină. Schimbările semnificative vor fi, desigur, notificate.

Ultima actualizare: 25.10.2022

bottom of page